Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02888899289 hoặc 028 88899289 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi lừa đảo

    028 888 99274028 888 99275028 888 99276028 888 99277028 888 99278028 888 99279028 888 99280028 888 99281028 888 99282028 888 99283028 888 99284028 888 99285028 888 99286028 888 99287028 888 99288028 888 99289028 888 99290028 888 99291028 888 99292028 888 99293028 888 99294028 888 99295028 888 99296028 888 99297028 888 99298028 888 99299028 888 99300028 888 99301028 888 99302028 888 99303

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02888899289 / 028 88899289 / 028 888 99289 …

4074

Nếu ai bị Số điện thoại 02888899289 hoặc 028 88899289 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha