Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02888899239 hoặc 028 88899239 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
CTY tập đoàn điện tử

    028 888 99224028 888 99225028 888 99226028 888 99227028 888 99228028 888 99229028 888 99230028 888 99231028 888 99232028 888 99233028 888 99234028 888 99235028 888 99236028 888 99237028 888 99238028 888 99239028 888 99240028 888 99241028 888 99242028 888 99243028 888 99244028 888 99245028 888 99246028 888 99247028 888 99248028 888 99249028 888 99250028 888 99251028 888 99252028 888 99253

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02888899239 / 028 88899239 / 028 888 99239 …

4480

Nếu ai bị Số điện thoại 02888899239 hoặc 028 88899239 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha