Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02888898079 hoặc 028 88898079 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi làm phiền và lừa đảo hăm doạ người khác

    028 888 98064028 888 98065028 888 98066028 888 98067028 888 98068028 888 98069028 888 98070028 888 98071028 888 98072028 888 98073028 888 98074028 888 98075028 888 98076028 888 98077028 888 98078028 888 98079028 888 98080028 888 98081028 888 98082028 888 98083028 888 98084028 888 98085028 888 98086028 888 98087028 888 98088028 888 98089028 888 98090028 888 98091028 888 98092028 888 98093

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02888898079 / 028 88898079 / 028 888 98079 …

4429

Nếu ai bị Số điện thoại 02888898079 hoặc 028 88898079 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha