Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02888833720 hoặc 028 88833720 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
hình như nhá máy

    028 888 33705028 888 33706028 888 33707028 888 33708028 888 33709028 888 33710028 888 33711028 888 33712028 888 33713028 888 33714028 888 33715028 888 33716028 888 33717028 888 33718028 888 33719028 888 33720028 888 33721028 888 33722028 888 33723028 888 33724028 888 33725028 888 33726028 888 33727028 888 33728028 888 33729028 888 33730028 888 33731028 888 33732028 888 33733028 888 33734

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02888833720 / 028 88833720 / 028 888 33720 …

4628

Nếu ai bị Số điện thoại 02888833720 hoặc 028 88833720 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha