Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873095868 hoặc 028 73095868 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Quảng cáo
quảng cáo mất tgian -> block
quảng cáo mất tgian -> block

    028 730 95853028 730 95854028 730 95855028 730 95856028 730 95857028 730 95858028 730 95859028 730 95860028 730 95861028 730 95862028 730 95863028 730 95864028 730 95865028 730 95866028 730 95867028 730 95868028 730 95869028 730 95870028 730 95871028 730 95872028 730 95873028 730 95874028 730 95875028 730 95876028 730 95877028 730 95878028 730 95879028 730 95880028 730 95881028 730 95882

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873095868 / 028 73095868 / 028 730 95868 …

4515

Nếu ai bị Số điện thoại 02873095868 hoặc 028 73095868 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha