Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873088511 hoặc 028 73088511 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
bán bảo hiểm hay tư vấn tài chính

    028 730 88496028 730 88497028 730 88498028 730 88499028 730 88500028 730 88501028 730 88502028 730 88503028 730 88504028 730 88505028 730 88506028 730 88507028 730 88508028 730 88509028 730 88510028 730 88511028 730 88512028 730 88513028 730 88514028 730 88515028 730 88516028 730 88517028 730 88518028 730 88519028 730 88520028 730 88521028 730 88522028 730 88523028 730 88524028 730 88525

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873088511 / 028 73088511 / 028 730 88511 …

4160

Nếu ai bị Số điện thoại 02873088511 hoặc 028 73088511 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha