Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873066042 hoặc 028 73066042 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi làm phiền

    028 730 66027028 730 66028028 730 66029028 730 66030028 730 66031028 730 66032028 730 66033028 730 66034028 730 66035028 730 66036028 730 66037028 730 66038028 730 66039028 730 66040028 730 66041028 730 66042028 730 66043028 730 66044028 730 66045028 730 66046028 730 66047028 730 66048028 730 66049028 730 66050028 730 66051028 730 66052028 730 66053028 730 66054028 730 66055028 730 66056

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873066042 / 028 73066042 / 028 730 66042 …

4180

Nếu ai bị Số điện thoại 02873066042 hoặc 028 73066042 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha