Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873065109 hoặc 028 73065109 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Spam, gọi phiền liên tục

    028 730 65094028 730 65095028 730 65096028 730 65097028 730 65098028 730 65099028 730 65100028 730 65101028 730 65102028 730 65103028 730 65104028 730 65105028 730 65106028 730 65107028 730 65108028 730 65109028 730 65110028 730 65111028 730 65112028 730 65113028 730 65114028 730 65115028 730 65116028 730 65117028 730 65118028 730 65119028 730 65120028 730 65121028 730 65122028 730 65123

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873065109 / 028 73065109 / 028 730 65109 …

4423

Nếu ai bị Số điện thoại 02873065109 hoặc 028 73065109 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha