Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873054925 hoặc 028 73054925 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số điện thoại này tự nhận của ngân hàng Tiên Phong Tp bạn nói về người nào đó vay tiền nhưng lại để tên người liên hệ là tôi

    028 730 54910028 730 54911028 730 54912028 730 54913028 730 54914028 730 54915028 730 54916028 730 54917028 730 54918028 730 54919028 730 54920028 730 54921028 730 54922028 730 54923028 730 54924028 730 54925028 730 54926028 730 54927028 730 54928028 730 54929028 730 54930028 730 54931028 730 54932028 730 54933028 730 54934028 730 54935028 730 54936028 730 54937028 730 54938028 730 54939

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873054925 / 028 73054925 / 028 730 54925 …

4620

Nếu ai bị Số điện thoại 02873054925 hoặc 028 73054925 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha