Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873052828 hoặc 028 73052828 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    028 730 52813028 730 52814028 730 52815028 730 52816028 730 52817028 730 52818028 730 52819028 730 52820028 730 52821028 730 52822028 730 52823028 730 52824028 730 52825028 730 52826028 730 52827028 730 52828028 730 52829028 730 52830028 730 52831028 730 52832028 730 52833028 730 52834028 730 52835028 730 52836028 730 52837028 730 52838028 730 52839028 730 52840028 730 52841028 730 52842

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873052828 / 028 73052828 / 028 730 52828 …

4507

Nếu ai bị Số điện thoại 02873052828 hoặc 028 73052828 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha