Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873049568 hoặc 028 73049568 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Vay vdông.

    028 730 49553028 730 49554028 730 49555028 730 49556028 730 49557028 730 49558028 730 49559028 730 49560028 730 49561028 730 49562028 730 49563028 730 49564028 730 49565028 730 49566028 730 49567028 730 49568028 730 49569028 730 49570028 730 49571028 730 49572028 730 49573028 730 49574028 730 49575028 730 49576028 730 49577028 730 49578028 730 49579028 730 49580028 730 49581028 730 49582

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873049568 / 028 73049568 / 028 730 49568 …

4482

Nếu ai bị Số điện thoại 02873049568 hoặc 028 73049568 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha