Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873049549 hoặc 028 73049549 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    028 730 49534028 730 49535028 730 49536028 730 49537028 730 49538028 730 49539028 730 49540028 730 49541028 730 49542028 730 49543028 730 49544028 730 49545028 730 49546028 730 49547028 730 49548028 730 49549028 730 49550028 730 49551028 730 49552028 730 49553028 730 49554028 730 49555028 730 49556028 730 49557028 730 49558028 730 49559028 730 49560028 730 49561028 730 49562028 730 49563

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873049549 / 028 73049549 / 028 730 49549 …

4426

Nếu ai bị Số điện thoại 02873049549 hoặc 028 73049549 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha