Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873037555 hoặc 028 73037555 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Mình cũng bị gọi giữa trưa, k nghe máy
Tiêu cực “nháy máy”
Tiêu cực “nháy máy”

    028 730 37540028 730 37541028 730 37542028 730 37543028 730 37544028 730 37545028 730 37546028 730 37547028 730 37548028 730 37549028 730 37550028 730 37551028 730 37552028 730 37553028 730 37554028 730 37555028 730 37556028 730 37557028 730 37558028 730 37559028 730 37560028 730 37561028 730 37562028 730 37563028 730 37564028 730 37565028 730 37566028 730 37567028 730 37568028 730 37569

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873037555 / 028 73037555 / 028 730 37555 …

4210

Nếu ai bị Số điện thoại 02873037555 hoặc 028 73037555 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha