Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873036998 hoặc 028 73036998 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Không biết, nhưng cũng bị gọi đến máy.

    028 730 36983028 730 36984028 730 36985028 730 36986028 730 36987028 730 36988028 730 36989028 730 36990028 730 36991028 730 36992028 730 36993028 730 36994028 730 36995028 730 36996028 730 36997028 730 36998028 730 36999028 730 37000028 730 37001028 730 37002028 730 37003028 730 37004028 730 37005028 730 37006028 730 37007028 730 37008028 730 37009028 730 37010028 730 37011028 730 37012

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873036998 / 028 73036998 / 028 730 36998 …

4059

Nếu ai bị Số điện thoại 02873036998 hoặc 028 73036998 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha