Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873035623 hoặc 028 73035623 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
02873035623

    028 730 35608028 730 35609028 730 35610028 730 35611028 730 35612028 730 35613028 730 35614028 730 35615028 730 35616028 730 35617028 730 35618028 730 35619028 730 35620028 730 35621028 730 35622028 730 35623028 730 35624028 730 35625028 730 35626028 730 35627028 730 35628028 730 35629028 730 35630028 730 35631028 730 35632028 730 35633028 730 35634028 730 35635028 730 35636028 730 35637

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873035623 / 028 73035623 / 028 730 35623 …

4520

Nếu ai bị Số điện thoại 02873035623 hoặc 028 73035623 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha