Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873034500 hoặc 028 73034500 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
028 73034500

    028 730 34485028 730 34486028 730 34487028 730 34488028 730 34489028 730 34490028 730 34491028 730 34492028 730 34493028 730 34494028 730 34495028 730 34496028 730 34497028 730 34498028 730 34499028 730 34500028 730 34501028 730 34502028 730 34503028 730 34504028 730 34505028 730 34506028 730 34507028 730 34508028 730 34509028 730 34510028 730 34511028 730 34512028 730 34513028 730 34514

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873034500 / 028 73034500 / 028 730 34500 …

4438

Nếu ai bị Số điện thoại 02873034500 hoặc 028 73034500 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha