Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873031221 hoặc 028 73031221 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
‭028 73091221‬ Vừa bị nháy máy

    028 730 31206028 730 31207028 730 31208028 730 31209028 730 31210028 730 31211028 730 31212028 730 31213028 730 31214028 730 31215028 730 31216028 730 31217028 730 31218028 730 31219028 730 31220028 730 31221028 730 31222028 730 31223028 730 31224028 730 31225028 730 31226028 730 31227028 730 31228028 730 31229028 730 31230028 730 31231028 730 31232028 730 31233028 730 31234028 730 31235

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873031221 / 028 73031221 / 028 730 31221 …

4048

Nếu ai bị Số điện thoại 02873031221 hoặc 028 73031221 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha