Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873030773 hoặc 028 73030773 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Tổng đài

    028 730 30758028 730 30759028 730 30760028 730 30761028 730 30762028 730 30763028 730 30764028 730 30765028 730 30766028 730 30767028 730 30768028 730 30769028 730 30770028 730 30771028 730 30772028 730 30773028 730 30774028 730 30775028 730 30776028 730 30777028 730 30778028 730 30779028 730 30780028 730 30781028 730 30782028 730 30783028 730 30784028 730 30785028 730 30786028 730 30787

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873030773 / 028 73030773 / 028 730 30773 …

4324

Nếu ai bị Số điện thoại 02873030773 hoặc 028 73030773 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha