Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873029999 hoặc 028 73029999 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhân viên DR.OH

    028 730 29984028 730 29985028 730 29986028 730 29987028 730 29988028 730 29989028 730 29990028 730 29991028 730 29992028 730 29993028 730 29994028 730 29995028 730 29996028 730 29997028 730 29998028 730 29999028 730 30000028 730 30001028 730 30002028 730 30003028 730 30004028 730 30005028 730 30006028 730 30007028 730 30008028 730 30009028 730 30010028 730 30011028 730 30012028 730 30013

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873029999 / 028 73029999 / 028 730 29999 …

4088

Nếu ai bị Số điện thoại 02873029999 hoặc 028 73029999 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha