Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873019922 hoặc 028 73019922 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    028 730 19907028 730 19908028 730 19909028 730 19910028 730 19911028 730 19912028 730 19913028 730 19914028 730 19915028 730 19916028 730 19917028 730 19918028 730 19919028 730 19920028 730 19921028 730 19922028 730 19923028 730 19924028 730 19925028 730 19926028 730 19927028 730 19928028 730 19929028 730 19930028 730 19931028 730 19932028 730 19933028 730 19934028 730 19935028 730 19936

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873019922 / 028 73019922 / 028 730 19922 …

4493

Nếu ai bị Số điện thoại 02873019922 hoặc 028 73019922 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha