Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873008888 hoặc 028 73008888 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 278 người
Tổng dislike tiêu cực: 16 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Điện thoại phiền phức
FE cedit. Cẩn thận nhá
Nhá máy lừa đảo
Nhá máy lừa đảo
FE cedit. Cẩn thận nhá

    028 730 08873028 730 08874028 730 08875028 730 08876028 730 08877028 730 08878028 730 08879028 730 08880028 730 08881028 730 08882028 730 08883028 730 08884028 730 08885028 730 08886028 730 08887028 730 08888028 730 08889028 730 08890028 730 08891028 730 08892028 730 08893028 730 08894028 730 08895028 730 08896028 730 08897028 730 08898028 730 08899028 730 08900028 730 08901028 730 08902

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873008888 / 028 73008888 / 028 730 08888 …

4214

Nếu ai bị Số điện thoại 02873008888 hoặc 028 73008888 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha