Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873008182 hoặc 028 73008182 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
vinabook.com

    028 730 08167028 730 08168028 730 08169028 730 08170028 730 08171028 730 08172028 730 08173028 730 08174028 730 08175028 730 08176028 730 08177028 730 08178028 730 08179028 730 08180028 730 08181028 730 08182028 730 08183028 730 08184028 730 08185028 730 08186028 730 08187028 730 08188028 730 08189028 730 08190028 730 08191028 730 08192028 730 08193028 730 08194028 730 08195028 730 08196

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873008182 / 028 73008182 / 028 730 08182 …

4061

Nếu ai bị Số điện thoại 02873008182 hoặc 028 73008182 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha