Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873006183 hoặc 028 73006183 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Chuyên gọi làm phiền

    028 730 06168028 730 06169028 730 06170028 730 06171028 730 06172028 730 06173028 730 06174028 730 06175028 730 06176028 730 06177028 730 06178028 730 06179028 730 06180028 730 06181028 730 06182028 730 06183028 730 06184028 730 06185028 730 06186028 730 06187028 730 06188028 730 06189028 730 06190028 730 06191028 730 06192028 730 06193028 730 06194028 730 06195028 730 06196028 730 06197

Từ khóa chờ duyệt khác

    024 035 44957097 470 5094081 902 4735094 382 0336098 363 3500098 991 4439096 554 0509098 406 7347025 888 82681094 788 3344091 439 4649097 827 8949090 641 0767091 463 3117097 951 8020051 038 46525091 413 0293055 627 5356

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873006183 / 028 73006183 / 028 730 06183 …

4327

Nếu ai bị Số điện thoại 02873006183 hoặc 028 73006183 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha