Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873004633 hoặc 028 73004633 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
báo xấu, gọi nhiều lần

    028 730 04618028 730 04619028 730 04620028 730 04621028 730 04622028 730 04623028 730 04624028 730 04625028 730 04626028 730 04627028 730 04628028 730 04629028 730 04630028 730 04631028 730 04632028 730 04633028 730 04634028 730 04635028 730 04636028 730 04637028 730 04638028 730 04639028 730 04640028 730 04641028 730 04642028 730 04643028 730 04644028 730 04645028 730 04646028 730 04647

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873004633 / 028 73004633 / 028 730 04633 …

4179

Nếu ai bị Số điện thoại 02873004633 hoặc 028 73004633 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha