Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873003889 hoặc 028 73003889 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 3 lần
Tôi có thể biết đây là sdt của doanh nghiệp nào ko

    028 730 03874028 730 03875028 730 03876028 730 03877028 730 03878028 730 03879028 730 03880028 730 03881028 730 03882028 730 03883028 730 03884028 730 03885028 730 03886028 730 03887028 730 03888028 730 03889028 730 03890028 730 03891028 730 03892028 730 03893028 730 03894028 730 03895028 730 03896028 730 03897028 730 03898028 730 03899028 730 03900028 730 03901028 730 03902028 730 03903

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873003889 / 028 73003889 / 028 730 03889 …

4156

Nếu ai bị Số điện thoại 02873003889 hoặc 028 73003889 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha