Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873003826 hoặc 028 73003826 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo

    028 730 03811028 730 03812028 730 03813028 730 03814028 730 03815028 730 03816028 730 03817028 730 03818028 730 03819028 730 03820028 730 03821028 730 03822028 730 03823028 730 03824028 730 03825028 730 03826028 730 03827028 730 03828028 730 03829028 730 03830028 730 03831028 730 03832028 730 03833028 730 03834028 730 03835028 730 03836028 730 03837028 730 03838028 730 03839028 730 03840

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873003826 / 028 73003826 / 028 730 03826 …

4357

Nếu ai bị Số điện thoại 02873003826 hoặc 028 73003826 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha