Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873003509 hoặc 028 73003509 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
sdt nêu trên là thuoc cty bao hiem hay tài chính vậy??

    028 730 03494028 730 03495028 730 03496028 730 03497028 730 03498028 730 03499028 730 03500028 730 03501028 730 03502028 730 03503028 730 03504028 730 03505028 730 03506028 730 03507028 730 03508028 730 03509028 730 03510028 730 03511028 730 03512028 730 03513028 730 03514028 730 03515028 730 03516028 730 03517028 730 03518028 730 03519028 730 03520028 730 03521028 730 03522028 730 03523

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873003509 / 028 73003509 / 028 730 03509 …

4313

Nếu ai bị Số điện thoại 02873003509 hoặc 028 73003509 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha