Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873003404 hoặc 028 73003404 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy nhiều lần

    028 730 03389028 730 03390028 730 03391028 730 03392028 730 03393028 730 03394028 730 03395028 730 03396028 730 03397028 730 03398028 730 03399028 730 03400028 730 03401028 730 03402028 730 03403028 730 03404028 730 03405028 730 03406028 730 03407028 730 03408028 730 03409028 730 03410028 730 03411028 730 03412028 730 03413028 730 03414028 730 03415028 730 03416028 730 03417028 730 03418

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873003404 / 028 73003404 / 028 730 03404 …

4251

Nếu ai bị Số điện thoại 02873003404 hoặc 028 73003404 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha