Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873002674 hoặc 028 73002674 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số máy lừa đảo
Gọi làm phiền nhiều lần ăn nói thô lỗ thất học
Gọi làm phiền nhiều lần ăn nói thô lỗ thất học

    028 730 02659028 730 02660028 730 02661028 730 02662028 730 02663028 730 02664028 730 02665028 730 02666028 730 02667028 730 02668028 730 02669028 730 02670028 730 02671028 730 02672028 730 02673028 730 02674028 730 02675028 730 02676028 730 02677028 730 02678028 730 02679028 730 02680028 730 02681028 730 02682028 730 02683028 730 02684028 730 02685028 730 02686028 730 02687028 730 02688

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873002674 / 028 73002674 / 028 730 02674 …

4323

Nếu ai bị Số điện thoại 02873002674 hoặc 028 73002674 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha