Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873002231 hoặc 028 73002231 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Đòi nợ standa charter

    028 730 02216028 730 02217028 730 02218028 730 02219028 730 02220028 730 02221028 730 02222028 730 02223028 730 02224028 730 02225028 730 02226028 730 02227028 730 02228028 730 02229028 730 02230028 730 02231028 730 02232028 730 02233028 730 02234028 730 02235028 730 02236028 730 02237028 730 02238028 730 02239028 730 02240028 730 02241028 730 02242028 730 02243028 730 02244028 730 02245

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873002231 / 028 73002231 / 028 730 02231 …

4417

Nếu ai bị Số điện thoại 02873002231 hoặc 028 73002231 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha