Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873001936 hoặc 028 73001936 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
App tamo cho vay

    028 730 01921028 730 01922028 730 01923028 730 01924028 730 01925028 730 01926028 730 01927028 730 01928028 730 01929028 730 01930028 730 01931028 730 01932028 730 01933028 730 01934028 730 01935028 730 01936028 730 01937028 730 01938028 730 01939028 730 01940028 730 01941028 730 01942028 730 01943028 730 01944028 730 01945028 730 01946028 730 01947028 730 01948028 730 01949028 730 01950

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873001936 / 028 73001936 / 028 730 01936 …

4583

Nếu ai bị Số điện thoại 02873001936 hoặc 028 73001936 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha