Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02873000081 hoặc 028 73000081 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Làm ăn thời buổi này biết giữ chữ tín mới là người có tầm nhìn. Khó khăn ai cũng có khó khăn của riêng doanh nghiệp. Nhưng đừng lợi dụng khó khăn để lừa người khó khăn hơn mình.

    028 730 00066028 730 00067028 730 00068028 730 00069028 730 00070028 730 00071028 730 00072028 730 00073028 730 00074028 730 00075028 730 00076028 730 00077028 730 00078028 730 00079028 730 00080028 730 00081028 730 00082028 730 00083028 730 00084028 730 00085028 730 00086028 730 00087028 730 00088028 730 00089028 730 00090028 730 00091028 730 00092028 730 00093028 730 00094028 730 00095

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02873000081 / 028 73000081 / 028 730 00081 …

4376

Nếu ai bị Số điện thoại 02873000081 hoặc 028 73000081 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha