Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02871098872 hoặc 028 71098872 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo cục cảnh sả giao thông

    028 710 98857028 710 98858028 710 98859028 710 98860028 710 98861028 710 98862028 710 98863028 710 98864028 710 98865028 710 98866028 710 98867028 710 98868028 710 98869028 710 98870028 710 98871028 710 98872028 710 98873028 710 98874028 710 98875028 710 98876028 710 98877028 710 98878028 710 98879028 710 98880028 710 98881028 710 98882028 710 98883028 710 98884028 710 98885028 710 98886

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02871098872 / 028 71098872 / 028 710 98872 …

4510

Nếu ai bị Số điện thoại 02871098872 hoặc 028 71098872 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha