Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02871098651 hoặc 028 71098651 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
02871098651

    028 710 98636028 710 98637028 710 98638028 710 98639028 710 98640028 710 98641028 710 98642028 710 98643028 710 98644028 710 98645028 710 98646028 710 98647028 710 98648028 710 98649028 710 98650028 710 98651028 710 98652028 710 98653028 710 98654028 710 98655028 710 98656028 710 98657028 710 98658028 710 98659028 710 98660028 710 98661028 710 98662028 710 98663028 710 98664028 710 98665

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02871098651 / 028 71098651 / 028 710 98651 …

4052

Nếu ai bị Số điện thoại 02871098651 hoặc 028 71098651 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha