Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02871098637 hoặc 028 71098637 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy chuyển hướng cuộc gọi rồi khóa máy làm phiền

    028 710 98622028 710 98623028 710 98624028 710 98625028 710 98626028 710 98627028 710 98628028 710 98629028 710 98630028 710 98631028 710 98632028 710 98633028 710 98634028 710 98635028 710 98636028 710 98637028 710 98638028 710 98639028 710 98640028 710 98641028 710 98642028 710 98643028 710 98644028 710 98645028 710 98646028 710 98647028 710 98648028 710 98649028 710 98650028 710 98651

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02871098637 / 028 71098637 / 028 710 98637 …

4269

Nếu ai bị Số điện thoại 02871098637 hoặc 028 71098637 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha