Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02871098334 hoặc 028 71098334 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Mời vay tín dụng.

    028 710 98319028 710 98320028 710 98321028 710 98322028 710 98323028 710 98324028 710 98325028 710 98326028 710 98327028 710 98328028 710 98329028 710 98330028 710 98331028 710 98332028 710 98333028 710 98334028 710 98335028 710 98336028 710 98337028 710 98338028 710 98339028 710 98340028 710 98341028 710 98342028 710 98343028 710 98344028 710 98345028 710 98346028 710 98347028 710 98348

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02871098334 / 028 71098334 / 028 710 98334 …

4269

Nếu ai bị Số điện thoại 02871098334 hoặc 028 71098334 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha