Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02871098011 hoặc 028 71098011 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Thấy gọi nhưng không trả lời

    028 710 97996028 710 97997028 710 97998028 710 97999028 710 98000028 710 98001028 710 98002028 710 98003028 710 98004028 710 98005028 710 98006028 710 98007028 710 98008028 710 98009028 710 98010028 710 98011028 710 98012028 710 98013028 710 98014028 710 98015028 710 98016028 710 98017028 710 98018028 710 98019028 710 98020028 710 98021028 710 98022028 710 98023028 710 98024028 710 98025

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02871098011 / 028 71098011 / 028 710 98011 …

4337

Nếu ai bị Số điện thoại 02871098011 hoặc 028 71098011 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha