Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02871097937 hoặc 028 71097937 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Thấy có 1 cuộc gọi nhỡ từ số trên gọi lại thì thông báo số máy quý khách gọi không đúng

    028 710 97922028 710 97923028 710 97924028 710 97925028 710 97926028 710 97927028 710 97928028 710 97929028 710 97930028 710 97931028 710 97932028 710 97933028 710 97934028 710 97935028 710 97936028 710 97937028 710 97938028 710 97939028 710 97940028 710 97941028 710 97942028 710 97943028 710 97944028 710 97945028 710 97946028 710 97947028 710 97948028 710 97949028 710 97950028 710 97951

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02871097937 / 028 71097937 / 028 710 97937 …

4349

Nếu ai bị Số điện thoại 02871097937 hoặc 028 71097937 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha