Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02871097769 hoặc 028 71097769 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    028 710 97754028 710 97755028 710 97756028 710 97757028 710 97758028 710 97759028 710 97760028 710 97761028 710 97762028 710 97763028 710 97764028 710 97765028 710 97766028 710 97767028 710 97768028 710 97769028 710 97770028 710 97771028 710 97772028 710 97773028 710 97774028 710 97775028 710 97776028 710 97777028 710 97778028 710 97779028 710 97780028 710 97781028 710 97782028 710 97783

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02871097769 / 028 71097769 / 028 710 97769 …

4483

Nếu ai bị Số điện thoại 02871097769 hoặc 028 71097769 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha