Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02871097221 hoặc 028 71097221 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo

    028 710 97206028 710 97207028 710 97208028 710 97209028 710 97210028 710 97211028 710 97212028 710 97213028 710 97214028 710 97215028 710 97216028 710 97217028 710 97218028 710 97219028 710 97220028 710 97221028 710 97222028 710 97223028 710 97224028 710 97225028 710 97226028 710 97227028 710 97228028 710 97229028 710 97230028 710 97231028 710 97232028 710 97233028 710 97234028 710 97235

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02871097221 / 028 71097221 / 028 710 97221 …

4060

Nếu ai bị Số điện thoại 02871097221 hoặc 028 71097221 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha