Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02871097101 hoặc 028 71097101 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số này gọi đến, tôi bắt máy nhưng không nói gì?

    028 710 97086028 710 97087028 710 97088028 710 97089028 710 97090028 710 97091028 710 97092028 710 97093028 710 97094028 710 97095028 710 97096028 710 97097028 710 97098028 710 97099028 710 97100028 710 97101028 710 97102028 710 97103028 710 97104028 710 97105028 710 97106028 710 97107028 710 97108028 710 97109028 710 97110028 710 97111028 710 97112028 710 97113028 710 97114028 710 97115

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02871097101 / 028 71097101 / 028 710 97101 …

4443

Nếu ai bị Số điện thoại 02871097101 hoặc 028 71097101 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha