Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02871096406 hoặc 028 71096406 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhắc nợ

    028 710 96391028 710 96392028 710 96393028 710 96394028 710 96395028 710 96396028 710 96397028 710 96398028 710 96399028 710 96400028 710 96401028 710 96402028 710 96403028 710 96404028 710 96405028 710 96406028 710 96407028 710 96408028 710 96409028 710 96410028 710 96411028 710 96412028 710 96413028 710 96414028 710 96415028 710 96416028 710 96417028 710 96418028 710 96419028 710 96420

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02871096406 / 028 71096406 / 028 710 96406 …

4561

Nếu ai bị Số điện thoại 02871096406 hoặc 028 71096406 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha