Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02871089851 hoặc 028 71089851 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Rác thải

    028 710 89836028 710 89837028 710 89838028 710 89839028 710 89840028 710 89841028 710 89842028 710 89843028 710 89844028 710 89845028 710 89846028 710 89847028 710 89848028 710 89849028 710 89850028 710 89851028 710 89852028 710 89853028 710 89854028 710 89855028 710 89856028 710 89857028 710 89858028 710 89859028 710 89860028 710 89861028 710 89862028 710 89863028 710 89864028 710 89865

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02871089851 / 028 71089851 / 028 710 89851 …

4587

Nếu ai bị Số điện thoại 02871089851 hoặc 028 71089851 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha