Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02871089552 hoặc 028 71089552 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số mày này gọi nhằm mục đích gì?

    028 710 89537028 710 89538028 710 89539028 710 89540028 710 89541028 710 89542028 710 89543028 710 89544028 710 89545028 710 89546028 710 89547028 710 89548028 710 89549028 710 89550028 710 89551028 710 89552028 710 89553028 710 89554028 710 89555028 710 89556028 710 89557028 710 89558028 710 89559028 710 89560028 710 89561028 710 89562028 710 89563028 710 89564028 710 89565028 710 89566

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02871089552 / 028 71089552 / 028 710 89552 …

4560

Nếu ai bị Số điện thoại 02871089552 hoặc 028 71089552 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha