Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02871088798 hoặc 028 71088798 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 39 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi điện nhưng mình bắt máy thì không trả lời. Cứ để im như vậy. Ko biết mục đích là gì
Nhá máy liên tục, bắt máy nhưng không nói gì
Sdt cũng vừa mới gọi mình. Nghe máy và k ai nói gì
Sdt cũng vừa mới gọi mình. Nghe máy và k ai nói gì
Nhá máy liên tục, bắt máy nhưng không nói gì

    028 710 88783028 710 88784028 710 88785028 710 88786028 710 88787028 710 88788028 710 88789028 710 88790028 710 88791028 710 88792028 710 88793028 710 88794028 710 88795028 710 88796028 710 88797028 710 88798028 710 88799028 710 88800028 710 88801028 710 88802028 710 88803028 710 88804028 710 88805028 710 88806028 710 88807028 710 88808028 710 88809028 710 88810028 710 88811028 710 88812

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02871088798 / 028 71088798 / 028 710 88798 …

4332

Nếu ai bị Số điện thoại 02871088798 hoặc 028 71088798 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha