Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02871086717 hoặc 028 71086717 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Ngày nhận được cuộc gọi: 09h48 18/08/2022. Tôi không nghe vì thấy dãy số lạ tận 11 số và nếu là số cố định sao không có số 3 và nổi lên là ở TP.HCM.

    028 710 86702028 710 86703028 710 86704028 710 86705028 710 86706028 710 86707028 710 86708028 710 86709028 710 86710028 710 86711028 710 86712028 710 86713028 710 86714028 710 86715028 710 86716028 710 86717028 710 86718028 710 86719028 710 86720028 710 86721028 710 86722028 710 86723028 710 86724028 710 86725028 710 86726028 710 86727028 710 86728028 710 86729028 710 86730028 710 86731

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02871086717 / 028 71086717 / 028 710 86717 …

4374

Nếu ai bị Số điện thoại 02871086717 hoặc 028 71086717 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha