Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02871086386 hoặc 028 71086386 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần

    028 710 86371028 710 86372028 710 86373028 710 86374028 710 86375028 710 86376028 710 86377028 710 86378028 710 86379028 710 86380028 710 86381028 710 86382028 710 86383028 710 86384028 710 86385028 710 86386028 710 86387028 710 86388028 710 86389028 710 86390028 710 86391028 710 86392028 710 86393028 710 86394028 710 86395028 710 86396028 710 86397028 710 86398028 710 86399028 710 86400

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02871086386 / 028 71086386 / 028 710 86386 …

4147

Nếu ai bị Số điện thoại 02871086386 hoặc 028 71086386 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha