Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02871086003 hoặc 028 71086003 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Bonjour
Bonjour
Bonjour

    028 710 85988028 710 85989028 710 85990028 710 85991028 710 85992028 710 85993028 710 85994028 710 85995028 710 85996028 710 85997028 710 85998028 710 85999028 710 86000028 710 86001028 710 86002028 710 86003028 710 86004028 710 86005028 710 86006028 710 86007028 710 86008028 710 86009028 710 86010028 710 86011028 710 86012028 710 86013028 710 86014028 710 86015028 710 86016028 710 86017

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02871086003 / 028 71086003 / 028 710 86003 …

4207

Nếu ai bị Số điện thoại 02871086003 hoặc 028 71086003 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha