Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02871084588 hoặc 028 71084588 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Tôi cũng nhận được số 028 71084588 vào giữ đêm

    028 710 84573028 710 84574028 710 84575028 710 84576028 710 84577028 710 84578028 710 84579028 710 84580028 710 84581028 710 84582028 710 84583028 710 84584028 710 84585028 710 84586028 710 84587028 710 84588028 710 84589028 710 84590028 710 84591028 710 84592028 710 84593028 710 84594028 710 84595028 710 84596028 710 84597028 710 84598028 710 84599028 710 84600028 710 84601028 710 84602

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02871084588 / 028 71084588 / 028 710 84588 …

4471

Nếu ai bị Số điện thoại 02871084588 hoặc 028 71084588 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha