Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02871058887 hoặc 028 71058887 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    028 710 58872028 710 58873028 710 58874028 710 58875028 710 58876028 710 58877028 710 58878028 710 58879028 710 58880028 710 58881028 710 58882028 710 58883028 710 58884028 710 58885028 710 58886028 710 58887028 710 58888028 710 58889028 710 58890028 710 58891028 710 58892028 710 58893028 710 58894028 710 58895028 710 58896028 710 58897028 710 58898028 710 58899028 710 58900028 710 58901

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02871058887 / 028 71058887 / 028 710 58887 …

4237

Nếu ai bị Số điện thoại 02871058887 hoặc 028 71058887 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha